ATENCIÓ D'INFERMERIA A LA PERSONA AMB FERIDES (TORN TARDA GIRONA)
Curso
ATENCIÓ D'INFERMERIA A LA PERSONA AMB FERIDES (TORN TARDA GIRONA)
18-20-25 i 27 d'octubre i 03-08- i 10 de novembre 2021. A la Seu Provincial de SATSE Girona, situada en Carrer Francesc Eiximenis, 20, 7-1. 17001 Girona
18 Octubre 2021 / de 16:00h a 20:00h
Acreditada / CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ CONTINUADA PROFESSIONS SANITÀRIES

Afiliado: Gratuito

Horas: 30
Créditos: 3.70
Presencial

Descripción

CURS ATENCIÓ AL PACIENT CREMAT

 

AFORAMENT MÀXIM 5-20 ALUMNES (segons mesures antiCOVID19 en el moment de realització del curs). RIGORÓS ORDRE D'INSCRIPCIÓ

 

PRESENCIAL SEU SATSE GIRONA - TORN TARDA

 

DIES: 18-20-25 i 27 d'octubre i 03-08 i 10 de novembre 2021

 

DOCENT JOSEP Mª PETIT " Infermer de la unitat de cirugia plàstica y gran creamts de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona

 

OBJECTIUS:

  • Capacitar els assistents per a realitzar una adequada valoració i planificació en l'atenció als pacients que pateixen ferides agudes i cròniques.

 

  • Dotar als professionals d'infermeria, dels coneixements necessaris per a la realització de les cures i el seguiment de les ferides en l'Atenció Primària.

 

Temario

Introducció: el tractament de les ferides al llarg de la història.

La pell: estructures cutànies, funcions, cures de la pell.

La cicatrització: tipus de cicatrització, fases, factors que l’afecten, seqüeles.

Ferida: definició.

Tipus de ferides: ferides traumàtiques, ferides quirúrgiques, ferides agudes, ferides cròniques: característiques i principals diferències biològiques i bioquímiques entre ferida aguda i ferida crònica.

Valoració d’una ferida: criteris de valoració, elements a valorar, instruments de valoració.

Cura en ambient humit: definició, característiques.

Preparació del llit de la ferida: concepte, objectius.

TIME: definició, utilitat.

Desbridament: definició, tipus de desbridament.

Infecció: prevenció, valoració de la càrrega bacteriana, maneig local i sistèmic.

Biofilm bacterià: definició, valoració, maneig.

Tècnica de recollida de mostres per a cultius d’exsudats.

Materials de cura: antisèptics, pomades, apòsits de cura en ambient humit. Característiques i criteris d’elecció del material de cures.

Criteris i tècniques de neteja de la ferida: ús d’antisèptics i antibiòtics locals. Evidències.

Protecció de la pell perilesional : materials,

Fixació d’apòsits: materials, tècniques de subjecció.

Prevenció de la cicatrització patològica i cura de les cicatrius.

Valoració i maneig dels principals grups de ferides: NPP, Nafres vasculars, cremades, ferides traumàtiques, ferides quirúrgiques suturades.